CSS Пагинация и кнопки

Кнопки вперед/назад:

Навигация по страницам: